O obci

Zajímavosti, které byste měli vědět

První zmínky sahají do roku 1580

Krátce z historie

Ves se poprvé připomíná r. 1580 v telčském urbáři. Na území obce je hrad Roštejn, založený podle svého jména (Rosenstein) pány z Hradce po roce 1339, kdy získali od krále telčské zboží. Ves Doupě byla od 16. stol. součástí telčského panství až do roku 1849.

V roce 1850 měla 155 obyvatel. Katastr obce měl v roce 1900 výměru 512 ha. V současné době má 33 domů a 112 obyvatel.

Polohakraj Vysočina
Katastrální výměra512 ha
Počet obyvatel112
Počet obyvatel v produktivním věku45
Průměrný věk obyvatel37,8 let
PoštaNE
ŠkolaNE
KanalizaceNE
VodovodANO
PlynofikaceNE
Zdravotnické zařízeníNE
PolicieNE

Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Důvod a způsob založení

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm, c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou
s plnou subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Doupě a okolí

Fotogalerie